เมทิลินบลูร่วมกับแสงอาทิตย์สีแดงเพื่อเชื้อราที่เล็บและเล็บผิดรูป