top of page

COVID-19: ปรับการให้บริการผู้ป่วยนอกคลินิกและแสงอาทิตย์และ ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาด้วยแสงอาทิตย์ที่โรงพยาบาล ช่วงจากวันที่ประกาศ นี้ถึง 15 พ.ค. 2564

Dr Einapak Boontaveeyuwat

April 21, 2021

ปรับการให้บริการผู้ป่วยนอกคลินิกและแสงอาทิตย์และ ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาด้วยแสงอาทิตย์ที่โรงพยาบาล ช่วงจากวันที่ประกาศ นี้ถึง 15 พ.ค. 2564

*ประชาสัมพันธ์สำหรับคนไข้คลินิกผิวหนังและแสงอาทิตย์ อจ ไอณภัคและ คนไข้ที่กำลังรับการรักษาด้วยแสงอาทิตย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ขณะนี้เราเปิดให้บริการรักษาด้วยแสงอาทิตย์ ตามปกติ จ-ศ ยกเว้น วัน พ ตั้งแต่เวลา 8-16น
**โดย ขอความร่วมมือให้จองคิวล่วงหน้าก่อนเข้ารับการรักษาด้วยแสงอาทิตย์ เพื่อลดการสัมผัสและ การรวมกลุ่มจำนวนคนมากพร้อมกัน และทำความสะอาดและเตรียมสถานที่ทุกครั้งระหว่างคนไข้
#จองคิวล่วงหน้าเพื่อรับการรักษา ได้ที่นี่**
https://th.dreinapak.com/book-online
#หากไม่สะดวกเข้ารับการรักษา หรือต้องการรับยาเพิ่ม หรือปรึกษาแพทย์เพิ่มเติม สำหรับคนไข้เดิม แพทย์ไอณภัค ท่านสามารถทำนัดเพื่อพบแพทย์ไอณภัค จากทางไกลที่ลิงคเดียวกันนี้**
https://th.dreinapak.com/book-online
#หากท่านตรวจติดตามกับแพทย์ท่านอื่นอยู่ และต้องการปรึกษา รับยาเพิ่มเติม สามารถทำนัดที่เคาเตอร์ พยาบาลเบอร 2 เพื่อทำนัดพบแพทย์ ท่านเดิม หรือขอพบแพทย์ผิวหนังทั่วไปที่ออกตรวจวันนั้นได้ทันที

**เตรียมข้อมูลดังนี้เพื่อจองคิวรับการรักษา หรือทำนัดแพทย์ไอณภัคทางไกล สำหรับคนไข้คลินิกผิวหนังและแสงอาทิตย์ หรือ รับการรักษาด้วยแสงอาทิตย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เท่านั้น
1 ชื่อนามสกุล
2 หมายเลขประจำตัวรพ (HN)
3 อีเมลล
4 เบอรมือถือติดต่อ
ท่านจะได้รับการยืนยันและ แจ้งเตือนทางอีเมลล และทางเบอรมือถือที่ท่านให้กับเราไว้ 24ชม ก่อนหน้า วันเวลาที่จองคิว
ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

bottom of page