top of page
Search

ทายาให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด

อ พญ ไอณภัค บุญทวียุวัฒน์


 

การทายาได้ประสิทธิภาพสูงสุด ไม่ได้ขึ้นอยู่กับยาที่ได้รับมาจากแพทย์ที่ถูกต้องและ ตรงโรคเพียงอย่างเดียว แต่หากอยู่ที่การเตรียมผิวให้พร้อมรับ และดูดซึมยาที่จะทาเป็นขั้นตอนถัดไปที่ได้เต็มประสิทธิภาพComments


bottom of page